Tin tức và sự kiện

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG THÁNG GẦN CUỐI NĂM 2021

Trong  tháng 9 vừa qua của năm 2021 tổng số lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động  theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2021 là 776 lao động (18 lao động nữ) và bằng 22,12% so với cùng kỳ năm ngoái…

Chính sách tín dụng đối với người lao động nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Theo quyết định số 27/2019/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động) theo hợp đồng đến năm 2020 được vay vốn tối đa 100% chi phí đóng theo hợp đồng với doanh nghiệp. [caption id="attachment_4156" align="aligncenter" width="300"] Đi XKLĐ là cơ hội để…

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Luật quy định quyền, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng sẽ được quy định rõ trong luật, như: quyền được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính…

NHỮNG QUẬN, HUYỆN Ở VIỆT NAM BỊ NGỪNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG HÀN QUỐC NĂM 2021 THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức có công văn số 2025/LĐTBXH –QLLĐNN ngày 05/6/2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS). Theo đó, căn…

THÔNG TIN CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Theo đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước Bộ lao động và thương binh xã hội (Bộ LĐ- TB&XH), việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu tuyển dụng từ phía bạn và chính sách biên giới từ các nước này. Chẳng hạn như thị trường Nhật Bản…