Quy định pháp luật

NHỮNG BỆNH VIỆN ĐỦ TIÊU CHUẨN KHÁM SỨC KHỎE ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI HÀN QUỐC

NHỮNG BỆNH VIỆN ĐỦ TIÊU CHUẨN KHÁM SỨC KHỎE ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI HÀN QUỐC Dù bạn làm gì ở đâu, công việc như thế nào thì sức khỏe luôn là yếu tố quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc. Đặc biệt lao động đi làm việc tại nước ngoài khám…

QUYỀN VÀ SỰ BẢO VỆ CỦA LUẬT PHÁP MALAYSIA ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TỚI MALAYSIA LÀM VIỆC

Tất cả những người lao động nước ngoài làm việc tại Malaysia đều đực bảo vệ bởi luật lao động của quốc gia. Thông qua bài viết này GFCD muốn gửi đến bạn đọc những thông tin cơ bản về quyền và sự bảo vệ mà người lao động nước ngoài được hưởng theo luật lao động của Malaysia. Đây…

Luật Y tế an toàn sản xuất

- Chủ sử dụng phải áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khoẻ, đề phòng nguy hiểm cho người lao động như thực hiện giáo dục an toàn sức khoẻ . - Người lao động bị bệnh, bị thương khi làm việc có thể được nhận tiền an dưỡng, nghỉ việc, thương tật, tử tuất v.v.. - Trong trường…

Bộ Luật Lao động

Tôn trọng người lao động (theo Điều 6,7) Người sử dụng lao động không được cưỡng bức, xâm phạm quyền tự do của người lao động (bao gồm cả người lao động nước ngoài) bằng cách sử dụng vũ lực, đe doạ, ép buộc hoặc bất kỳ hình thức bất hợp pháp nào khác; không được dùng bạo lực hoặc…

Luật Cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài

Luật cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài của Hàn Quốc được ban hành ngày 16/8/2003, đây là chế độ nhà nước điều phối và tiếp nhận, quản lý nhân lực nước ngoài một cách hệ thống nhằm bảo vệ lợi ích cho người lao động nước ngoài và quản lý việc tuyển và sử dụng lao động có…