Kỹ năng

Một số vấn đề người lao động cần lưu ý khi sống và làm việc tại Nhật Bản

Khi sống và làm việc tại Nhật Bản, người lao động cần chú ý một số vấn đề: khi mua sắm, sử dụng dịch vụ công cộng, khi xảy ra động đất, bão, khi bị đau ốm/tai nạn, về người hướng dẫn sinh hoạt và những việc không nên làm.

Cách ứng xử tại nơi làm việc và trong cuộc sống ở Ả-rập Xê-út

Trong khi Ả-rập Xê-út là quốc gia đầu tiên trao quyền công dân cho một nữ robot thì phụ nữ ở nước này vẫn đang phải sống dưới những luật lệ nghiêm khắc và ý thức hệ Hồi giáo dòng Sunni. Vì vậy, rất cần thiết phải lưu ý khi đến làm việc và sinh sống tại Ả-rập Xê-út. Thích…