Quan hệ với Việt Nam

Quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia được thiết lập chính thức ngày21/9/1973. Đây là mối quan hệ  đối tác chiến lược vì hòa bình, phồn thịnh ở châu Á,  mối quan hệ này ngày càng được củng cố, xiết chặt vì lợi của cả 2 nước.

Về mặt kinh tế: Nhật Bản luôn được xác định là đối tác chiến lược quan trọng toàn diện  hàng đầu của Việt Nam

Về hợp tác lao động: từ năm 1992 đến nay, Việt Nam đã cử hàng trăm ngàn tu nghiệp sinh, thực tập sinh, người lao động… sang Nhật Bản vừa học hỏi nâng cao năng lực nghề nghiệp và ý thức kỷ luật lao động và tích lũy kinh nghiệm làm việc để phục vụ cho quá trình CNH-HĐH ở Việt Nam.  Nhật Bản là thị trường tiềm năng cho lao động chất lượng cao của Việt Nam.

Bài viết liên quan

Quan hệ với Việt Nam

Từ năm 1999 Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang Đài Loan làm việc với 80% là lao động giúp việc gia đình. Năm 2005, do lao động Việt Nam bỏ trốn nhiều nên thị trường này dừng tiếp nhận lao động làm chăm sóc người bệnh, giúp việc gia đình và đánh cá […]

Quan hệ với Việt Nam

– Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973. Trong suốt hơn 45 năm qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực như chính trị – ngoại giao, quốc phòng – an ninh, kinh tế, […]

Quan hệ với Việt Nam

Quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam là mối quan hệ ngoại giao được thiết lập chính thức giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc, hai quốc gia tuy khác nhau về địa lý, thể chế chính trị cũng như ý thức hệ nhưng lại có rất nhiều nét tương đồng về con người, lịch sử và văn hóa. Khác với Quan hệ Triều Tiên – […]