Quan hệ với Việt Nam

Từ năm 1999 Việt Nam bắt đầu đưa lao động sang Đài Loan làm việc với 80% là lao động giúp việc gia đình. Năm 2005, do lao động Việt Nam bỏ trốn nhiều nên thị trường này dừng tiếp nhận lao động làm chăm sóc người bệnh, giúp việc gia đình và đánh cá gần bờ. Tháng 7/2015, hai nghề này đã được khôi phục.

Số lượng lao động Việt Nam ở Đài Loan ngày càng tăng trong 7 năm trở lại đây: Năm 2012: 30,533 người; năm 2013: 46,368 người; năm 2014: 62,124 người; năm 2015: 67,121 người; năm 2016: 68,244 người; năm 2017: 66,926 người và năm 2018: 68,738 người.

Bài viết liên quan

Quan hệ với Việt Nam

Việt Nam và Ả-rập Xê-út bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/10/1999. Việt Nam đã mở Đại sứ quán tại Riyadh vào tháng 4 năm 2007 và Ả-rập Xê-út mở Đại sứ quán tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2008. Các hiệp định, thoả thuận giữa Việt Nam và Ả-rập […]

Quan hệ với Việt Nam

Quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia được thiết lập chính thức ngày21/9/1973. Đây là mối quan hệ  đối tác chiến lược vì hòa bình, phồn thịnh ở châu Á,  mối quan hệ này ngày càng được củng cố, xiết chặt vì lợi của cả 2 nước. Về mặt kinh tế: Nhật Bản luôn […]

Quan hệ với Việt Nam

Quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam là mối quan hệ ngoại giao được thiết lập chính thức giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc, hai quốc gia tuy khác nhau về địa lý, thể chế chính trị cũng như ý thức hệ nhưng lại có rất nhiều nét tương đồng về con người, lịch sử và văn hóa. Khác với Quan hệ Triều Tiên – […]