Ngôn ngữ

Tiếng Nhật được phối hợp từ 3 kiểu chữ: Hán tự (Kanji), Hira¥gana và Kitacana; bên cạnh đó, chữ Latinh (Romanji) cũng được dùng trong tiếng Nhật hiện đại (được biểu thị ở tên, Logo các công ty, quảng cáo, nhãn hiệu hàng hóa và được dạy ở bậc tiểu học).

Bài viết liên quan

Ngôn ngữ

Là quốc gia đa dân tộc nên người Malaysia nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng tiếng Bahasa Malaisia (tiếng của người thổ dân Mã lai) là ngôn ngữ chính thức. Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi dân tộc sử dụng ngôn ngữ, phương ngữ riêng của dân tộc mình. Phương ngữ tiếng Hoa chủ […]

Ngôn ngữ

Tiếng Ả Rập được sử dụng trong giao tiếp của các cơ quan Chính phủ. Tuy nhiên, tiếng Anh cũng được sử dụng rộng rãi tại đây.

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức là tiếng Hoa phổ thông. Ngoài ra, người Phúc Lão nói cả tiếng Đài Loan (một dạng của Min Nan) và tiếng Hoa phổ thông. Người Kakka nói tiếng Kakka. Một số người già có thể nói tiếng Nhật và tiếng Trung.