Kinh tế

Ả-rập Xê-út có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới và dồi dào khí tự nhiên. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào công nghiệp khai thác, sản xuất và buôn bán liên quan đến hai tài nguyên thiên nhiên này (lọc dầu, hóa dầu, phân bón), phần còn lại là dịch vụ (chiếm 31%) và nông nghiệp (2%).
Ả-rập Xê-út có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 740,5 tỷ USD, tỷ lệ tăng trưởng GDP là 6%, GDP theo đầu người là 25.700 USD (so với Việt Nam là 2.564 USD);
Tiền tệ của Ả-rập Xê-út là đồng Rial (SR) (tỷ giá thông thường 1 USD = 3,75 SR).Có tiền giấy và tiền kim loại. Tiền giấy có các mệnh giá 1 Rial, 5 Rial, 10 Rial, 20 Rial, 50 Rial, 100 Rial và 200 Rial. Tiền kim loại có mệnh giá 5 Halalas, 10 Halalas, 25 Halalas và 50 Halalas. 1Rial = 100 Halalas.

Bài viết liên quan

Ngân hàng

Các ngân hàng quốc tế chủ yếu nằm ở các thành phố lớn của Malaysia, trong khi các ngân hàng nội địa có ở tất cả các thành phố lớn và các thị trấn nhỏ. Ngân hàng quốc tế – Ngân hàng Nova Scotia – Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC – Ngân hàng […]

Kinh tế

– Tài nguyên thiên nhiên:Nhật Bản có rất ít nguồn tài nguyên, hầu hết là phải nhập nguyên liệu thô từ nước ngoài; bù lại họ tự tạo được nguồn điện năng từ nước, gió, năng lượng mặt trởi, sức nóng từ núi lửa. – Về tổng sản phẩm quốc dân (GNP): Nền kinh tế […]

Kinh tế

Malaysia là nền kinh tế lớn thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, các ngành dịch vụ và sản xuất đóng vai trò lớn trong nền kinh tế. Nến kinh tế phát triển nhanh tạo ra nhiều cơ hội việc làm và nền kinh tế thị trường sẽ đẩy nhanh quá trình thương mại […]