Hành chính

Hàn Quốc có 06 thành phố lớn: Seoul (Xơ-Un) – là thủ đô của Hàn Quốc, Pusan (Pu-san), Kwangju (Quang-giu), Taegu (Te-gu), Chinju (Chin-giu), Yosu (Y-ô-su) và 9 tỉnh trực thuộc Trung ương-các tỉnh, thành phố lại được chia thành các Shi (thành phố trực thuộc tỉnh), Mycon (quận), Kan (hạt), Up (thị trấn).

Bài viết liên quan

Hành chính

Đài Loan có 11 huyện và 3 thành phố trực thuộc tỉnh là Cơ Long, Gia Nghĩa và Tân Trúc. Bốn thành phố trực thuộc trung ương trên quần đảo này là Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung và Tân Bắc.

Hành chính

Nhật Bản có 42 tỉnh và 12 thành phố, thủ đô là Tokyo và 3 thành phố lớn là Kyoto, Osaka và Nagoya.

Hành chính

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur – là trung tâm văn hoá, kinh doanh và tài chính quan trọng nhất của đất nước. Năm 2001, trụ sở chính phủ dời về thành phố mới Putrajaya – trung tâm hành chính liên bang. Malaysia hiện có 13 bang và 2 vùng Liên bang (Putrajaya – […]