Điều kiện tuyển dụng

Người lao động là nam hoặc nữ từ đủ 21 đến 47 tuổi;

– Trình độ học vấn từ tiểu học trở lên;

–  Có nhu cầu và khả năng làm việc phù hợp với đặc thù công việc giúp việc gia đình tại Ả-rập Xê-út;

– Có đủ sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài theo quy định, không có tiền sử bệnh tim mạch, thần kinh, thấp khớp…