Chính trị

Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến, hệ thống chính phủ theo mô hình nghị viện. Nguyên thủ quốc gia là Quốc vương, được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm từ tiểu vương thế tập của 9 trong số 13 bang bầu ra.
– Quyền hành pháp được trao cho nội các, do Thủ tướng lãnh đạo (Thủ tường là thành viên của Hạ viện, được Quốc vương chuẩn thuận)
– Thượng nghị viện gồm 70 thành viên, nhiệm kỳ 3 năm, trong đó có 40 thành viên do nhà vua chỉ định, số còn lại do các hội đồng bang và vùng lãnh thổ bầu (mỗi hội đồng bang và vùng lãnh thổ bầu 2 thành viên).
– Hạ nghị viện gồm 192 thành viên được bầu bằng tuyển cử phổ thông đầu phiếu, nhiệm kỳ 5 năm. Sau khi bầu Hạ nghị viện, lãnh đạo của Đảng đa số trong Hạ nghị viện sẽ trở thành Thủ tướng. Thủ tướng chỉ định các thành viên của Nội các. Các bang đều có chính phủ riêng.

Bài viết liên quan

Chính trị

Hệ thống chính quyền Đài Loan được thành lập theo hiến pháp. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu quân đội Đài Loan. Tổng thống do người dân trực tiếp bầu ra, có nhiệm kỳ bốn năm và có thể được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa.

Chính trị

Hàn Quốc có hình thức Chính phủ dân chủ dựa theo nguyên tắc phân chia quyền lực và hệ thống kiểm tra có đối trọng. Tổng thống do dân bầu trực tiếp. Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất. Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và lãnh đạo Chính phủ.

Chính trị

– Hiến pháp Nhật Bản: Hiến pháp Nhật được công bố ngày 11/3/1946, có hiệu lực ngày 3/5/1947. Hiến pháp quy định Nhật Bản theo chế độ Hoàng Đế,  theo chính thể quân chủ lập hiến, Nhà Vua đứng đầu và tượng trưng cho quyền lực của đất nước; còn việc quản lý và điều […]