Chính trị

– Hiến pháp Nhật Bản: Hiến pháp Nhật được công bố ngày 11/3/1946, có hiệu lực ngày 3/5/1947. Hiến pháp quy định Nhật Bản theo chế độ Hoàng Đế,  theo chính thể quân chủ lập hiến, Nhà Vua đứng đầu và tượng trưng cho quyền lực của đất nước; còn việc quản lý và điều hành đất nước là Thủ tướng và nội các.

–  Hệ thống chính trị: được xây dựng và tồn tại trên nguyên tắc tam quyền phân lập, tách biệt các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; 3 cơ quan này kiềm chế và hỗ trợ lẫn nhau.

Bài viết liên quan

Chính trị

Ả-rập Xê-út theo chế độ quân chủ chuyên chế. Thiết chế nhà nước là Hoàng gia của dòng họ Xê-út. Theo Đạo luật cơ bản năm 1992, Hiến pháp Ả-rập Xê-út là kinh Cô-ran; luật Hồi giáo Sharia là bộ luật chính thức của đất nước. Giới tăng lữ Hồi giáo (dòng Sunni) có ảnh […]

Chính trị

Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến, hệ thống chính phủ theo mô hình nghị viện. Nguyên thủ quốc gia là Quốc vương, được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm từ tiểu vương thế tập của 9 trong số 13 bang bầu ra. – Quyền hành pháp được trao cho nội các, do […]

Chính trị

Hàn Quốc có hình thức Chính phủ dân chủ dựa theo nguyên tắc phân chia quyền lực và hệ thống kiểm tra có đối trọng. Tổng thống do dân bầu trực tiếp. Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất. Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và lãnh đạo Chính phủ.