Chính trị

Hàn Quốc có hình thức Chính phủ dân chủ dựa theo nguyên tắc phân chia quyền lực và hệ thống kiểm tra có đối trọng. Tổng thống do dân bầu trực tiếp. Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất. Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và lãnh đạo Chính phủ.

Bài viết liên quan

Chính trị

– Hiến pháp Nhật Bản: Hiến pháp Nhật được công bố ngày 11/3/1946, có hiệu lực ngày 3/5/1947. Hiến pháp quy định Nhật Bản theo chế độ Hoàng Đế,  theo chính thể quân chủ lập hiến, Nhà Vua đứng đầu và tượng trưng cho quyền lực của đất nước; còn việc quản lý và điều […]

Chính trị

Hệ thống chính quyền Đài Loan được thành lập theo hiến pháp. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu quân đội Đài Loan. Tổng thống do người dân trực tiếp bầu ra, có nhiệm kỳ bốn năm và có thể được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa.

Chính trị

Ả-rập Xê-út theo chế độ quân chủ chuyên chế. Thiết chế nhà nước là Hoàng gia của dòng họ Xê-út. Theo Đạo luật cơ bản năm 1992, Hiến pháp Ả-rập Xê-út là kinh Cô-ran; luật Hồi giáo Sharia là bộ luật chính thức của đất nước. Giới tăng lữ Hồi giáo (dòng Sunni) có ảnh […]