Chính trị

Ả-rập Xê-út theo chế độ quân chủ chuyên chế. Thiết chế nhà nước là Hoàng gia của dòng họ Xê-út. Theo Đạo luật cơ bản năm 1992, Hiến pháp Ả-rập Xê-út là kinh Cô-ran; luật Hồi giáo Sharia là bộ luật chính thức của đất nước. Giới tăng lữ Hồi giáo (dòng Sunni) có ảnh hưởng rất lớn trong hệ thống chính trị và xã hội.
– Ả-rập Xê-út có Quốc vương kiêm Thủ tướng; Hoàng Thái tử là Bộ trưởng Nội vụ (người thứ hai, sau Quốc vương); một Hoàng tử là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; có Chủ tịch Hội đồng Tư vấn (tương đương với Chủ tịch Quốc hội).
– Năm 1953, Quốc vương lập ra Hội đồng Bộ trưởng do Thủ tướng đứng đầu. Thủ tướng và các thành viên chính phủ do Quốc vương chỉ định và chịu trách nhiệm trước Quốc vương.
– Sau khi Quốc vương Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud nắm quyền điều hành đất nước từ năm 2005, Ả-rập Xê-út đã có một số bước tiến theo hướng dân chủ hoá xã hội, cải thiện bình đẳng giới, ưu tiên phát triển kinh tế… Hội đồng Shura ( Hội đồng Tư vấn) là cơ quan lập pháp của Ả-rập Xê-út được thành lập từ năm 1927, sau 4 lần thay đổi qua các đời Quốc Vương, hiện nay Hội đồng Shura bao gồm 150 thành viên (trong đó có 06 nữ). Toàn bộ các thành viên Hội đồng do Quốc vương bổ nhiệm với nhiệm kỳ 04 năm. Hội đồng có thẩm quyền đệ trình các dự luật để Nội các thông qua; xem xét và chỉnh sửa các dự thảo luật và yêu cầu các Bộ trưởng (không phải là thành viên hoàng tộc) giải thích chính sách. Cuối năm 2003, Hội đồng Shura chính thức trở thành thành viên của Liên minh Nghị viện Quốc tế.
– Ả-rập Xê-út là thành viên Liên Hợp Quốc, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, Quỹ tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, G20, Tổ chức Không Liên kết…

Bài viết liên quan

Chính trị

Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến, hệ thống chính phủ theo mô hình nghị viện. Nguyên thủ quốc gia là Quốc vương, được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm từ tiểu vương thế tập của 9 trong số 13 bang bầu ra. – Quyền hành pháp được trao cho nội các, do […]

Chính trị

Hàn Quốc có hình thức Chính phủ dân chủ dựa theo nguyên tắc phân chia quyền lực và hệ thống kiểm tra có đối trọng. Tổng thống do dân bầu trực tiếp. Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất. Thủ tướng do Tổng thống chỉ định và lãnh đạo Chính phủ.

Chính trị

Hệ thống chính quyền Đài Loan được thành lập theo hiến pháp. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và là người đứng đầu quân đội Đài Loan. Tổng thống do người dân trực tiếp bầu ra, có nhiệm kỳ bốn năm và có thể được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa.