Các ngành nghề tuyển dụng tại Hàn Quốc

Ngành nghề được tiếp nhận lao động nước ngoài gồm 4 nhóm ngành/nghề chính sau (theo Chương trình EPS):

(1) Sản xuất chế tạo:

– Cao su, nhựa
– Luyện kim, kim loại
– Cơ khí, máy móc
– Dêt, may mặc
– Điện và điện tử
– Giấy và gỗ
– Hóa học và sản phẩm hóa học
– Thực phẩm

(2) Nông nghiệp:

– Trồng trọt

– Chăn nuôi

(3) Xây dựng:

– Làm Mộc

– Giàn giáo

(4) Ngư nghiệp: Nuôi trồng, Đánh bắt thủy sản

Công việc và mức lương của người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS:

Người lao động làm việc theo chương trình này đại bộ phận là lao động phổ thông, chủ yếu sang Hàn Quốc làm các công việc trong các ngành nghề: sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS có việc làm và thu nhập ổn định. Mức thu nhập trung bình 800-1500 USD/người/tháng (tương đương từ 20-35 triệu Việt Nam đồng/người/tháng).

Nhìn chung, người lao động Việt Nam được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đánh giá cao về sự chăm chỉ, cần cù, sáng tạo.