Các ngành nghề tuyển dụng

Các ngành nghề tuyển dụng

+ Sản xuất chế tạo

+ Phục vụ xã hội và cá nhân như hộ lý, y tá, chăm sóc người bệnh

+ Giúp việc gia đình

+ Xây dựng

+ Nông, lâm, ngư nghiệp