Tin Tức

Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung

Có nguồn gốc từ một nhóm chính trị, với tên gọi “Hiệp hội giáo dục chính trị và phân tích xã hội”, được thành lập ở Berlin vào năm 1990; và trở thành một tổ chức hoạt động về giáo dục công dân- trung tâm nghiên cứu xã hội tiến bộ ở Đức và trên toàn thế giới. Mục tiêu…

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

1. Đề phòng tai nạn do điện giật, xử lý khi bị bỏng, chảy máu - Tai nạn điện: Nguyên tắc khi sử dụng đồ điện + Tay không dính nước, không cầm chất lỏng/vật dụng kim loại; và chân tiếp xúc với nền nhà khi cắm ổ điện; + Phải dùng bút thử điện để kiểm tra điện; +…

Các văn bản liên quan

1. Thông tư Liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính, quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 2. Quyết định số 61/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/8/2008 của…

Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005

Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Các nội dung chính của Nghị định này: trách nhiệm của doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người bảo lãnh…

Một số Điều cơ bản trong Luật “Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” (Luật số 72/2006/QH11, ngày 29/11/2006)

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11, được thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật có quy định về việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài; việc tuyển chọn lao động;…