Tin Tức

Các ngành nghề được ưu tiên trong giai đoạn 2019 - 2020

- Xây dựng - Đóng tàu -  Bảo dưỡng ô tô - Vệ sinh tòa nhà -  Chế biến thực phẩm -  Điều dưỡng -  Ngư nghiệp -  Khách sạn -  Nông nghiệp -  Nhà hàng ăn uống -  Hàng không -  Gia công nguyên liệu -  Sản xuất máy công nghiệp -  Các ngành liên quan Điện-  Điện tử

Các ngành nghề tuyển dụng

Các ngành nghề tuyển dụng + Sản xuất chế tạo + Phục vụ xã hội và cá nhân như hộ lý, y tá, chăm sóc người bệnh + Giúp việc gia đình + Xây dựng + Nông, lâm, ngư nghiệp